Przeszukaj tytuły artykułów:
Przeszukaj sekcje:
Filtruj po autorze:
{{ author.articles }}
{{ author.name }}
pokaż więcej
schowaj

Przeglądarka magazynu Piwowar jest narzędziem indeksującym artykuły ukazujące się na łamach kwartalnika Piwowar wydawanego przez Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych.

Celem jest uproszczenie etapu szukania artykułu: poprzez wpisanie tytułu, nazwiska autora, nazwy sekcji można odnaleźć wszystkie artykuły (wraz z numerem magazynu oraz stroną) spełniające zadany zakres poszukiwań.

Przeglądarka nie zawiera części ani całości treści artykułów i należy z niej korzystać jako z pomocy ułatwiającej nawigowanie przez własny zbiór czasopism. Kwartalnik Piwowar można zamówić na stronie PSPD.

Autor aplikacji: Krzysztof Rewak.

# tytuł artykułu sekcja autorzy strona
{{ article.issue }} {{ article.title }} {{ article.section }}
{{ author }}
{{ article.page }}